ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

รอง มทภ.2 เปิดโครงการสานพลังสร้างฝันบุตรที่มีความต้องการพิเศษ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รอง แม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการ ”สานพลังสร้างฝัน เพื่อบุตรที่มีความต้องการพิเศษ” พร้อมด้วย คุณ สุรดา ธรรมวินทร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2 และหน่วยงานได้แก่ โรงพยบาลค่ายสุรนารี ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษาที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา ร่วมพิธีฯ ณ ห้องศรีพัชรินทรสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนสรี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา