ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กองทัพภาคที่ 2”

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561  พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 นำทีมกำลังพลหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 พร้อมครอบครัวเปิดกิจกรรม “รวมใจปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ กองทัพภาคที่ 2” โดยมีหน่วยขึ้นตรงผลัดกันเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสำหรับเดือนมกราคม กองพลพัฒนาที่ 2 เป็นหลักในการจัดครั้งนี้ ระยะทางปั่นไม่ต่ำ 30 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทาง กองบัญชาการกองพลพัฒนาที่ 2 - มูลนิธินักรบไทย ไทรทองเทพนิมิต ระยะทาง 31.4 กิโลเมตร