ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561

เมื่อ 18 ม.ค.61 พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2561 โดยมีกำลังพลหน่วยทหารภายในค่ายวิภาวดีรังสิต กองบิน7 และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ ลาดจอดอากาศยาน กองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี