ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี สมาชิก จปร.32 ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศ และตำแหน่งสูงขึ้น วาระ เมษายน 2563

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

มทบ.๒๘ พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ ณ ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย