ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

มทบ.๒๘ พิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ พล.ต.ชาญชัย  เอมอ่อน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๘ เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี ๒๕๖๑ ณ ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย