ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปิดป้ายศาลาบูรพาจารย์และมอบผ้าไตรโครงการอุปสมบท

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดโครงการอุปสมบท บวชเนกขัมมะจาริณี ปฏิบัติธรรม และสวดมนต์ข้ามปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเปิดป้ายศาลาบูรพาจารย์ (หลวงปู่หมุน ฐิตสิโล) ณ วัดเย้ยปราสาท ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์