ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการ "ด่านครอบครัว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561"

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 พลตรี ธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการ "ด่านครอบครัว ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561"ณ ห้องอบรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ค่ายสุรนารี อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา จากความร่วมมือสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 ด่านตำรวจ ด่านชุมชน ด่านครอบครัว เพื่อลดการบาดเจ็บและสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบก และได้จัดทำแอปพลิเคชั่น "ด่านครอบครัว" ซึ่งมีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 2 เข้ารับการอบรมกว่า 350 นาย