ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ต้อนรับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 (1) ให้การต้อนรับ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปฺิดการประชุมและมอบนโยบาย "การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าและการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้พื้นที่ จ.พิษณุโลก - ตาก - แม่ฮ่องสอน" พร้อมชี้แจงแนวทางการขอให้ประโยชน์อนุญาตในที่ดินป่าไม้ โดยมี พล.ท.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน ร่วมเข้าประชุมด้วย ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก