ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 พลตรี พรเทพ วัชรวิสุทธิ์ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก และคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2 ประจำปี 2560 หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 23 และหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 โดยมี พันเอก คณธัช ชนะกาญจน์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 และเสนาธิการกองพลทหารม้าที่ 3 ให้การต้อนรับ และร่วมตรวจการฝึก ณ ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จงหวัดขอนแก่น