ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 พ.อ.(พ)วัชชรินทร์ สุวรรณรินทร์ รอง จก.สห.ทบ. ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2560