ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560

โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.60 พลตรีพันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ใน 5 ธันวาคม 2560 จำนวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 3 - 17 ธ.ค.60 (15 วัน) ณ วัดพายัพ พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา