ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผบ.มทบ.41 เยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อ 2 ธ.ค. 60 เวลา 11.30 น. พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผบ.มทบ.41 / ผอ.ศบภ.มทบ.41 พร้อมกำลังพลทหาร ชป.ศบภ.มทบ.41 จำนวน 20 นาย ได้เข้าเยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิง ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง มีผู้ประสบภัยประมาณ 180 ครัวเรือน โดยมีนายมนต์ตรา พรหมศิลป์ นายอำเภอเชียรใหญ่  หัวหน้าสวนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันและผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ และได้นำอาหารจำนวน 300 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 600 ขวดแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ศูนย์พักพิง ฯ จากนั้นได้นั่งเรือเข้าเยี่ยมเยียนพบปะให้กำลังใจ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยได้นำอาหาร และเครื่องดื่มจำนวนหนึ่ง แจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงบ้านเรือน ที่มีน้ำท่วมขัง 1-2 เมตร ยานพาหนะ ไม่สามารถเข้าถึงได้ ณ บ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ 5 ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียร์ใหญ่ จว.น.ศ ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าว ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปี เมื่อฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ประสบภัยมีความเดือดร้อนเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นผลทางเกษตร ได้รับความเสียหายเช่นกัน