ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พิธีปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 นาฬิกา พลตรี ดร.อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย พันเอก พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 และ พันเอก ชาญณรงค์ บุญสอน ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมพิธีปิดการอบรม พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 54 จำนวน115 คน โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในห้วงของการฝึกอบรม ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 ได้บรรยายพิเศษ เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ให้กับผู้เข้ารับการอบรมด้วย