ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 4 ครบรอบปีที่ 76

เมื่อ 1 ธ.ค.60 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4 จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 4 ครบรอบปีที่ 76 โดยมี ผู้บังคับบัญชา ผบ.นขต.พล.ร.4 ชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ร.4 อดีตผู้บังคับบัญชาและแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ดังกล่าว