ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมCRMA32: แนวหลังนักรบ

ภาพกิจกรรมCRMA32: แนวหลังนักรบ: เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60 นาง จีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก พร้อมคณะ มอบสิ่งของให้ กับผู้แทนของ นขต.จบ.เพื่อแจกจ่าย.....