ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มาประชุม ครม.สัญจร

เมื่อวันที่  27 พ.ย.60 พล.ต.สมดุลย์  เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 ต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มาประชุม ครม.สัญจร ณ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี