ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจการปฏิบัติราชการและ เยี่ยมชมการปรับปรุงโครงการศูนย์การเรียนรู้

เมื่อ 27 พ.ย.60 เวลา 09.00 พล.ต.วิชา ไผ่เกาะ รอง จร.ทหาร เป็นประธานเปิดการตรวจการปฏิบัติราชการ สนภ.3 นทพ. อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ. ให้การต้อนรับ พร้อมนำตรวจการแต่งกายของกำลังพล, การฝึกท่าบุคคลมือเปล่า และการสุ่มตรวจหาสารเสพติด ผลการตรวจ กำลังพลของหน่วยแต่งกายถูกต้องตามระเบียบฯ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตามแบบฝึกท่าบุคคลมือเปล่าได้เป็นอย่างดี และจากการสุ่มตรวจหาสารเสพติดจากกำลังพลของหน่วย จำนวน 20 นาย ไม่พบผู้มีสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใดเวลา 13.00 พล.ต. วิชา ไผ่เกาะ รอง จร.ทหาร ตรวจกายภาพความพร้อมในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งเยี่ยมชมการปรับปรุงโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหน่วย โดยมี พ.อ. ดำรงค์ คงเดช รอง ผอ.สนภ.๓ นทพ. ให้การต้อนรับ ผลการตรวจ พบว่าหน่วยมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นอย่างดี ในส่วนของโครงการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ คาดว่าเมื่อหน่วยดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานจะเป็นประโยชน์ต่อกำลังพลของหน่วย และราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง