ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภาพกิจกรรมCRMA32: แนวหลังนักรบ

ภาพกิจกรรมCRMA32: แนวหลังนักรบ: เมื่อ ๒๔ พ.ย. ๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. คุณ พิมพ์ปราง กมลเพ็ชร ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก พล.ม.๑ ร่วมกิจกรรมและเป็นประธาน พิธีปิดการอบรมโครงการโรงเรียน ...