ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอซับใหญ่

วันนี้ 24 พ.ย. 60   พันเอก เกียรติศักดิ์  วิเวก รองผู้บัญชาการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับนาย มานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอซับใหญ่ หน่วยงานราชการ, บริษัท โตโยต้า 1988 จำกัด บริษัท ธนะวัฒน์อินเตอร์ สตาร์ช และบริษัทเอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอซับใหญ่ จำนวน 550 ผืน ที่หอประชุมอเนกประสงค์ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
ซึ่งอำเภอซับใหญ่มีพื้นที่ 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน ประชาชน 15,274 คน ส่วนใหญ่ 80 เปอร์เซ็นต์ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะพออยู่ พอกิน และด้อยโอกาส ซึ่งในขณะเดียวกัน จังหวัดชัยภูมิก็ได้เข้าสู่ภัยหนาวแล้ว คาดว่าภายในต้นเดือนธันวาคมอากาศจะหนาวขึ้นกว่านี้ ซึ่งการมอบผ้าห่มเครื่องกันหนาวในวันนี้ถือเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องภัยหนาวได้ในเบื้องต้น เนื่องจากผู้สูงอายุยังมีต้องการความช่วยเหลือจากสภาพอากาศหนาวเย็นมากในช่วงนี้