วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

'งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 6'

เมื่อเช้าวันนี้ (24 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง 'พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงวางรากฐานความซื่อสัตย์สุจริต' โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานในพิธีฯ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต