ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

'งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 6'

เมื่อเช้าวันนี้ (24 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน เรื่อง 'พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงวางรากฐานความซื่อสัตย์สุจริต' โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ เป็นประธานในพิธีฯ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต