ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วางพวงมาลา ฯ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พ.ย.60 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ. และ พล.ต.วรรนพ นาคประสิทธิ์ รอง ปช.ทบ. พร้อมด้วย นางจีราภรณ์ นิลพัฒน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมจเรทหารบก รวมทั้งข้าราชการจากกรมจเรทหารบก และสำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ฯ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า กรมจเรทหารบก อาคาร บก.ทบ.(มัฆวานรังสรรค์)