ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มทบ. 15 ช่วยเหลือ ปชช.ที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมืองเพชรบุรี

วันนี้ 23 พ.ย. 2560  พลตรีสุรินทร์ นิลเหลือง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกว่า 200 นาย ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียง แจกจ่ายกระสอบทรายกั้นน้ำ แจกจ่ายอาหารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัย


จากการลงพื้นที่พบว่ายังมีปริมาณน้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรสูงกว่า 60 ซม. อาทิ ถนนราชดำเนิน ถนนบริพัตร ถนนบันไดอิฐ ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักที่มีปริมาณรถสัญจรต่อวันเป็นจำนวนมาก และบางจุดน้ำได้ทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ท่วมทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ภายในบ้าน ได้รับความเสียหาย ขณะเดียวกันทางเขื่อนเพชรได้เร่งระบายน้ำ 280.10 ลบ.ม./วินาที ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี ส่งผลทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน พื้นที่ทางการเกษตร และสถานที่ราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม อย่างหนัก