ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันสถาปนากองพลทหารช่าง ครบรอบ28ปี

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2560 พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผบ.พล.ช. ทำพิธีสักการะพระพุทธสยมภูและบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาปราบ พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และพิธีสงฆ์ โดยมี เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีสงฆ์ ณ กองบัญชาการกองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี