ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม/ผสม การเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 1100 พลโท สิทธิพล นิ่มนวล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม/ผสม การเก็บกู้และทำลายทุ่นระเบิด(Explosive Ordnance disposals: EOD) ระดับ 1 ณ ค่ายภาณุรังษี จ.ราชบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการฝึกครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ให้กับ กำลังพลศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการ ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และเป็นไปตามแผนการฝึกร่วม/ผสม การปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม