ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน อ.ศรีสาคร

เมื่อวันที่ 22พ.ย.60 เวลา1530 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.ฉก.นราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนกำลังประจำถิ่นและกำลังประชาชน อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส พร้อมทั้งรับชมการสาธิตการยิงปืนฉับพลันของชรบ.และการต่อต้านการซุ่มโจมตีของจนท.อส.,การสาธิตการรปภ. VIP ของทพ.หญิงและการสวนสนาม  ในการนี้ได้ให้โอวาทให้กำลังทุกส่วนช่วยกันดูแลพื้นที่,หมู่บ้าน,เส้นทางรวมถึงปฏิบัติตามแผนป้องกันตำบลอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันเหตุร้ายไม่ให้เกิดในพื้นที่รวมถึงดูแลปชช.ให้มีความปลอดภัยสูงสุดนอกจากนี้ได้พบปะส่วนราชการ ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่นและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีในแต่ละตำบลโดยในพิธีการเปิดการฝึกในครั้งนี้มีกำลังประจำถิ่นและกำลังปชช.เข้าร่วมกระทำพิธีเปิดจำนวน1,200คนประกอบด้วย 1มว.นปพ.,ชคต. 4ชคต.,ชรบ.35หมู่บ้าน,1กองร้อย อรม.และ1กองพันอรบ.โดยมี ศปก.อ.ศรีสาคร ส่วนราชการทุกภาคส่วนและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ