ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมขัง

วันที่ 10 พ.ย.60,1600 กอ.รมน.จังหวัด ยะลา โดย พ.อ.(พ)ไพฑูรย์ ทองเสนา หน.กลุ่มงานกิจการมวลชนฯ ร่วมคณะ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัด ย.ล./ผอ.รมน.จังหวัด ยะลา เดินทางไปมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมขัง ณ หมู่ที่ 3 บ้านเปาะยานิ๊ ต.สะเตงนอก จว.ย.ล. จำนวน 8 หลังคาเรือน พร้อมตรวจเยี่ยมการสร้างเขื่อนของทางจังหวัด เพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ดังกล่าว