ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สำรวจฝายพนังดิน ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก.

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3 (1) และคณะ เดินทางไปสำรวจฝายพนังดิน ที่สภาพเก่าชำรุดเสียหาย และสิ่งปลูกสร้างล้ำทางไหลของน้ำ


ที่ประตูกั้นน้ำคลองเนินกุ่ม บริเวณ หมู่ 5 และ หมู่10 ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก เพื่อหาแนวทางปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างประตูกั้นน้ำ พนังดินกั้นน้ำ หารือแนวทางขุดลอกคลอง ให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อน ในช่วงฤดูน้ำหลากและฤดูแล้ง โดยได้รับความร่วมมือ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหา จาก กกล.รส.จว.พ.ล. , ผู้แทนประชาชน, ผู้นำชุมชน, หน่วยงาน, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง