ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของชุดตรวจแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.60 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.จบ.และคณะเข้าคำนับ พล.ท.ธรากร ธรรมวินทร มทภ.2 พล.ต.ธัญญา เกียรติสาร รอง มทภ.2 และ พล.ต.สมชาย เพ็งกรูด รอง มทภ.2 ณ บก.ทภ.2 ค่ายสุรนารี จว.น.ม. ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของชุดตรวจแนะนำการตรวจกิจการทั่วไป ประจำปี 2561 ณ ร.23 , ร.23 พัน.1 พื้นที่ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จว.น.ม.โดยมี พ.อ.นรธิป โพยนอก ผบ.ร.23และ พ.ท.ธานินทร์ ดมหอม ผบ.ร.23 พัน.1 ให้การต้อนรับ