ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ให้การต้อนรับ - ส่ง พล.ต.สุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้อัญเชิญถุงพระราชทาน

เมื่อวันที่ 11พ.ย.60 พล.ต.สุภโชค ธวัชพีระชัย รอง มทภ.3(1) ให้การต้อนรับ - ส่ง พล.ต.สุริยนต์ เฉียงตะวัน ผู้อัญเชิญถุงพระราชทาน ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำถุงพระราชทานมามอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พิษณุโลก จำนวน 1,451 ครอบครัว ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.46 อ.เมือง จ.พิษณุโลก