ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกองกำลังป้องกันชายแดน

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พล.ต.จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1/ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานกองกำลังป้องกันชายแดน ฐานปฏิบัติการอรุโณทัย ช่องทางกิ่วผาวอก ต.เมืองนะ อ.เชีงดาว จ.เชียงใหม่. ฉก.ม.4 กกล.ผาเมือง ฐานปฎิบัติการบ้านลาน ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ จุดเฝ้าตรวจวัดฟ้าเวียงอินทร์ บ.หลักแต่ง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่