ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ ๕ พ.ย.๖๐ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔ เป็นผู้แทน มทภ.๔ ให้การต้อนรับ และร่วมคณะ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผช.ราชเลขานุการในพระองค์ฯ (ส่วนล่วงหน้า) ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระราชทานรางวัลการทดสอบอัญเชิญพระคัมภีร์อัลกุรอ่านระดับภาคใต้ ณ มัสยิดกลาง จ.ปัตตานี ใน ๙ ธ.ค.๖๐ และร่วมประชุมเตรียมแผนการรับเสร็จ ณ ห้องประชุมพญาอินทิรา เทศบาลเมืองปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี