ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รับฟังข้อมูลปัญหาน้ำท่วม

วันนี้ (6 พ.ย.60) พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ เดินทางมารับทราบข้อมูลปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู และโรงเรียนบ้านน้ำปาด รวมทั้งได้ตรวจสภาพพื้นที่ทางอากาศ เพื่อนำปัญหาที่ได้รับทราบไปพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป โดยมี นายทวีศักดิ์ ล่อกา ปลัดอำเภอเนินมะปราง/ผู้แทนนายอำเภอเนินมะปราง และนายบุญชนะ คลองภูเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชมพู และส่วนราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ