ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แจกถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน

เมื่อ ๗ พ.ย. ๖๐ พ.อ.สุรจิตร สุขีเมฆ รอง ผบ.มทบ.๓๑ ร่วมกับกาชาด จ.นครสวรรค์ แจกถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทาน ของสำนักงานบรรเทาทุกและประธานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ณ ที่ทำการ อบต.บึงเสนาท และ ณ โรงเรียนวัดหัวถนน ต.บางพระหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์