ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วย กรม.สน.พล.ร.15และนขต.

เมื่อ 7 พ.ย.60 เวลา 1300 - 1630 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมกรม.สน.พล.ร.15และนขต.เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วย มอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขีดความสามารถและคุณลักษณะของหน่วย,การเสริมสร้างและพัฒนาหน่วยพร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงานของหน่วยโดยให้ดำเนินงานตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 อย่างเคร่งครัดในการนี้ได้พบปะและให้โอวาทกับ กพ.ของหน่วยในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ณ ค่ายลพบุรีราเมศวร์ อ.เทพา จ.สงขลา