ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยม ร.152 และ นขต.ร.152 เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วย

เมื่อ 7 พ.ย.60 เวลา 0900 - 1130 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยม ร.152 และ นขต.ร.152 เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วย มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน,การเสริมสร้างและพัฒนาหน่วยพร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติงานของหน่วย โดยให้ดำเนินงานตามนโยบายของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 4 อย่างเคร่งครัดจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมกิจการของหน่วยในค่ายสิรินธรในการนี้ได้พบปะและให้โอวาทกับ กพ.ของหน่วย ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ ค่ายสิริธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี