ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ตรวจเยี่ยม กกล.ผาเมือง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1/ผบ.กกล.ผาเมือง ให้การต้อนรับ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด/ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองบัญชาการกองทัพไทย

ตรวจเยี่ยม กกล.ผาเมือง เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่สำคัญ และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย ในโอกาสที่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้ารับตำแหน่งใหม่ และปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่


 โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และได้รับฟังบรรยายสรุป มอบนโยบายและสั่งการ พร้อมมอบของบำรุงขวัญแก่กำลังพล และร่วมปฏิบัติภารกิจกับคณะนักศึกษา สถาบันวิทยาการตลาดทุน ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยมี ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ บก.กกล.ผาเมือง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จว.ช.ม.