ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย มทบ.45

เมื่อ 17 พ.ย.60 พล.ต.ประธาน นิลพัฒน์ จก.ทบ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย มทบ.45 โดยมี พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45 ให้การต้อนรับ