ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พล.ร.15 พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี2560 ผลัดที่2

เมื่อ16พ.ย.60เวลา0830 พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 เป็นประธานใน"พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี2560 ผลัดที่2" ของหน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยในโอกาสนี้ได้มอบโอวาทให้ทหารใหม่ทุกนายมีความภาคภูมิใจในการเป็นทหารพร้อมได้มอบแนวทางในการฝึกทหารใหม่ให้กับทุกหน่วยฝึกดังนี้
1.การฝึกต้องได้ตามมาตรฐานของยศ.ทบ.
2.การฝึกต้องไม่มีการสูญเสียจากการฝึกหรือทางธุรการ
3.หน่วยฝึกทหารใหม่ต้องปลอดยาเสพติด
4.ต้องฝึกให้ทหารใหม่รักหน่วยรักหมู่คณะ มีความผูกพันธ์กับครูฝึกและทหารรุ่นพี