ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของคณะทำงานที่ ๑ จ.ยะลา

วันนี้ ๑๕ พ.ย.๖๐ พล.ต.วิชาญ สุขสง รอง มทภ.๔ และ ผอ.ศปพร. ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของคณะทำงานที่ ๑ จ.ยะลา ณ.ที่ตั้งร้อย.ตชด.๔๔๓ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา และ คณะทำงานที่ ๓ ณ.ที่ตั้งค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาสเพื่อติดตามการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ, งานตามนโยบาย และการใช้งบประมาณโครงการจ้างงานเร่งด่วนต้องใช้ให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เป็นความลับ