ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วปอ. รุ่นที่ 60 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต

28 พ.ย.60 เวลา 11.30 พล.ท.จักรชัย โมกขะสมิต จก.กช. นำคณะ วปอ. รุ่นที่ 60 เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดมีชีวิต กรมการทหารช่าง AEK PARK ค่ายบุรฉัตร กองพลทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ ผบ.พล.ช. ให้การต้อนรับ พ.อ.พิเชษฐ์ เพ็ชรอินทร์ รอง เสธ.พล.ช. เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์การสร้างห้องสมุดชีวิต ชมสถานที่ภายใน AEK PARK มุมเด็กเล็ก มุมกาแฟ มุมพักผ่อน มุมอ่านหนังสือ มุมคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และได้แนะนำการสมัครเป็นสมาชิก TK Online Library