ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เปิดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างกองทัพไทย -ลาว ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานฝ่ายกองทัพไทย พันเอก บุญเต้า ทองมะนิลา รองหัวหน้ากรมอบรม ประธานฝ่ายกองทัพสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างกองทัพไทย -ลาว ครั้งที่ 3 ณ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี