ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราชวัลลภเริงระบำ( Hop to the Bodies slams )

เมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ชมการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” ( Hop to the Bodies slams ) ณ ลานพื้นแข็งสนามบินกองบิน 23 อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุดรธานี