ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เดินทางมาตรวจภูมิประเทศสำหรับการฝึกร่วม/ผสม

17 ต.ค.60 เวลา 1500 พล.ท.ชัชชัย ภัทรนาวิก ผบ.ศตก. และคณะ เข้าเยี่ยม ผบ.ศร. ณ ห้องรับรอง บก.ศร. ในโอกาสเดินทางมาตรวจภูมิประเทศสำหรับการฝึกร่วม/ผสม ระหว่าง ศตก.กับหน่วยทหารมิตรประเทศ