ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิต

เมื่อ 16 ต.ค.60 เวลา 1030 พล.ต.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเรศวร เป็นประธานในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลของกองกำลังนเรศวร ที่เสียชีวิตจาการปฏิบัตงาน เช่น พล.อ.นพพร เรือนจันทร์ อดีตผบ.กกล. และกำลังพลอีกหลายนายที่เสียชีวิที่ผ่านมา ณ กองบัญชากองกำลังนเรศวร ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมือง จังหวัดตาก