ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 พลตรี สมชาย เพ็งกรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมการซ่อมแซมพนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหาย จากการกัดเซาะและตรวจการระบายน้ำ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยทหารในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ณ บ้านคุยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น