ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ออกตรวจเตรียมการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 พันเอก พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 ออกตรวจเตรียมการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลด Big cleaning day หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี  แม่น้ำมูลล้นตลิ่งไหลท่วมชุมชนสองฝั่งแม่น้ำมูล ณ ชุมชนท่ากอไผ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี