ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 139 รูป เพื่อเป็นพระราชกุศล

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 06.30 นาฬิกา พลตรี ดร. อรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมด้วย พันเอก พิชิต วันทา รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 , พันเอก ชูชาติ อุปสาร เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 22 , พันเอก มงกุฏ แก้วพรหม รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 22, พันโท นรพล จิตปัญญา และสมาชิกชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 22 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 139 รูป เพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี