ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทำบุญทอดกฐินวัดโต้นนทาราม

เมื่อ วันที่ 14 ต.ค.60 พล.ต.วิชาญ  สุขสง  รอง มทภ.4  ประธานทำบุญทอดกฐินวัดโต้นนทาราม อ.นาทวี จ.สงขลา ได้ปัจจัย 999,999 บาท  ขออนุโมทนาบุญกุศล