ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ทอดกฐินสามัคคี ของกองพลทหารม้าที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2560  พล.ต.จิรเดช   กมลเพ็ชร ผบ.พล.ม.1 ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ของกองพลทหารม้าที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  โดยวัตถุประสงค์ในปีนี้...ทางวัดจะนำปัจจัยของบริวารกฐินทั้งหมด ไปบูรณะซ่อมแซมอุโบสถซึ่งสร้างมาตั้งแต่ ปี ๒๕๐๘