ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ร่วมคณะ ปลัดกระทรวงกลาโหมทอดกฐิน ณ วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ จว.น.ว.

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 60 เวลา 15.00 น. พล.ท.สราวุธ รัชตะนาวิน ผอ.สสน.สป.ร่วมคณะพลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพิธีทอดกฐิน ณ วัดป่าศิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.ทำนบ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์