ประชาสัมพันธ์ ▶ ขอแสดงความยินดี กับสมาชิก จปร.32 ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เลื่อนยศและเลื่อนตำแหน่ง ตามวาระเดือน เมษายน 2564

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ตรวจสถานการณ์น้ำ ของแม่น้ำมูล

เมื่อ 14 ต.ค.60 บก.ทท.(นทพ) โดย พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจสถานการณ์น้ำ ของแม่น้ำมูล

ซึ่งจะไหลลงแม่น้ำโขง ที่ สถานีวัดระดับน้ำ M.7 บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

 เพื่อเตรียมการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณี น้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี โดยมี พล.ต. ธวัชชัย ชวนสมบูรณ์ ผอ.สนภ.5 นทพ. , พ.อ.รณกร สายสิญจน์ ผบ.นพค.55 สนภ.5 นทพ. และผบ.นขต.สนภ.5 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ